Menu Add

    deyim

    TT de- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle...

    06.11.2013