Menu Add

    darı

    ET tarıġ "her türlü ekin, tahıl" sözcüğünden evrilmiştir. sözcük ET tarı- "ekin ekmek, tohum saçmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g)...

    13.12.2015