Menu Add

    Yüksek

    ET yüksek "yüksek" sözcüğünden evrilmiştir. sözcük ET yükse- "yükselmek, boy atmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir....

    24.09.2017